:
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment - Modulární objektově orientované dynamické vzdělávací prostředí

» Slovník - MOODLE

Klíčová slova:
:
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment - Modulární objektově orientované dynamické vzdělávací prostředí

» Slovníček - Moodle

Klíčová slova:
:
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment - Modulární objektově orientované dynamické vzdělávací prostředí

» Slovník - MOODLE

Klíčová slova: